Friday, January 14, 2011

இடதுசாரிகளுக்குள் கருத்துப்பரிமாற்றம் - ஏன்? எவ்வாறு?
மூக மாற்ற இலட்சியம் கொண்ட ஒவ்வொருவரும் உள்ளவாங்க வேண்டிய சிந்தனைகளை இந்நூல் அலசுகிறது. தற்போது ‘21-ம் நூற்றாண்டில் சோசலிசம்’ என்று பேசுபவர்கள், மூன்று வகையினர்.

(1) சோவியத் பின்னைடைவை மனதில் கொண்டு லெனினியம் வரையறுத்துள்ள அரசு, கட்சி பற்றிய நிர்ணயிப்புக்களையும் கோட்பாடுகளையும் உதறித்தள்ளிவிட்டு, முதலாளித்துவத்திற்கு மாற்றான ஒரு சமூகத்தை அமைக்க விரும்புவோர். இது, ‘சீர்திருத்தப்பட்ட முதலாளித்துவம்’ அல்லது ‘‘மனிதநேய முதலாளித்துவத்தை’’ ஆதரிப்பதில் சென்று சரணாகதி அடைகிறது.

(2) உலகில் உள்ள அரசுகளின் தன்மையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், வேகமான மூலதன திரட்சி, சோசலிசத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள், தவறுகள் ஆகியன அனைத்தையும் அலட்சியப்படுத்திவிட்டு புதியவற்றை மட்டையடியாக மறுத்திடும் சோசலிசவாதிகள். இது, சோசலிச இயக்கங்கள் மக்களிடம் தனிமைப்பட்டு பலவீனப்படும் நிலையை உருவாக்குகிறது.

(3) முதலாளித்துவ அரசு அதிகாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய பலத்தை உணர்ந்து, தெரு, தேசம், உலகம் ஆகிய அனைத்து மட்டங்களிலும் உயிர்த்துடிப்பு மிக்க மக்கள் இயக்கங்களை பன்முக உத்திகள் மூலம் உருவாக்குவது; இதற்கு வழிகாட்டுகிற, மார்க்சிய-லெனினியத்தில் தேர்ந்த, ஒரு புரட்சிகர கட்சியை வளர்ப்பது; காலம் காலமாக குறுகிய தளத்தில் மட்டும் செயல்படுகிற நிலையை மாற்றி விரிவாக்கம் காண்பதற்கான படைப்பாற்றல் மிக்க முன்முயற்சிகளை இடைவிடாது மேற்கொள்வது; இத்தகையோர், மார்க்சிய லெனினிய கோட்பாடுகளை கைவிடமாட்டார்கள். மார்க்சியத்தை தொடர்ந்து மறுவாசிப்புக்கு உள்ளாக்குவார்கள்.

(1), (2) வகையினர், கம்யூனிச இலட்சியங்களை முன்னெடுத்துச்செல்ல பயன்படமாட்டார்கள். (3) வகையினரே, இன்றைய காலத்தின் தேவை. இந்த வகையிலான சமூக மாற்றப் போராளிகளின் தலைமுறை ஒன்றை உருவாக்க இந்நூலும், நூலாசிரியரின் இதர நூல்களும் பயன்படும். புதிய சிந்தனை வேண்டும் என்றால் என்ன? அனைத்தையும் இயக்கத்தில் காண்பதுதான். மாற்றம் நிகழும் நிகழ்ச்சிப்போக்கை அறிந்து, நடைமுறையை தீர்மானிப்பதுதான். ஏங்கெல்ஸே புதிய சிந்தனைக்கு ஆதரவு நல்கியிருக்கிறார்.

ஒரு கட்டத்தில், ‘‘சோசலிச சமுதாயம் என்று அழைக்கப்டும் சமூகமும் மாறாதது அல்ல. இதர சமூக அமைப்புக்கள் போன்றே அதுவும் இயக்கத்தில் உள்ளது; மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது’’ என்று எழுதினார். தனது இறுதி நாட்களில் மார்க்சியத்தை வறட்டுத்தனமாகப் பயன்படுத்தும் போக்கு குறித்து ஏங்கெல்ஸ் கவலை கொண்டிருந்தார்.

அன்றைய சோவியத் யூனியனில் நிகழ்ந்த நவம்பர் புரட்சிக்குப் பிறகு உலகில் ஏராளமான மாறுதல்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. “இன்று மூலதனம் உலகின் தொலைதூரப் பகுதிகளுக்கெல்லாம் செல்கிறது; ...ஏக காலத்தில் உலகளாவிய அளவில்... செயல்படும ஆற்றலுடையதாக இருக்கின்றது...நிதி உலகில்... பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி டாலர்கள் சில நொடிகளில் இடம் மாறும்’’ என்றவாறு புதிய நிலைமைகளை ஆசிரியர் விளக்குகிறார்.

இந்திய சூழலில் மக்கள் வாழ்வாதார அடித்தளமும் ஆட்டம் கண்டு வருகின்றது. ‘‘இன்று உலகமயமாக்கப் பட்டுக் கொண்டிருப்பது முதலாளித்துவச் சுரண்டல் அன்றி வேறில்லை என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது’’ என்று குறிப்பிட்டு சுரண்டலும் தீவிரமான வடிவமெடுத் திருப்பதை விளக்குகிறார் ஆசிரியர்.

இந்நிலையில் உலக இடதுசாரி இயக்கங்கள் எத்தகு அμகுமுறையைக் கடைபிடிக்க வேண்டும்? இதில்தான் பல வித கருத்தோட்டங்கள் அறிவுத்தளத்தில் மோதி வருகின்றன.

சர்வதேசம், தேசம், உள்ளூர்மட்டம் :

ஒவ்வொரு நாட்டின் தலைமைபீடமாகச் செயல்படுவது அரசு இயந்திரம். சமீப ஆண்டுகளில், புதிய தாரளமயச் சூழலில் அரசுகளின் தன்மையில் பெருத்த மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அவற்றை உள்வாங்குவது முதன்மையான கடமை.

அரசு அதிகாரம் எவ்வாறு மாறி வருகிறது என்பது முக்கியமான பிரச்சனை. உலகமயமாக்கல் சூழலில், உலகப்பன்னாட்டு மூலதனத்தின் அசுர வளர்ச்சி ஏற்பட்டு வருகின்றது. இதன் காரணமாக ஒவ்வொரு நாட்டின் தேசிய அரசு அதிகாரம் மங்கி விடுகின்றதா? தேசிய அரசுகள் பலவீனமடைந்து விட்டதா? உலக மூலதன சக்திகளின் அதிகாரம் மட்டுமே இன்று நிலைப்பெற்று விட்டதா? அப்படியானால் முதலாளித் துவத்தை வீழ்த்தும் போராட்டம், தேச எல்லைகளைத் தாண்டி, உலகந்தழுவிய இயக்கங்களால்தான் நடத்திட முடியுமா? தேசத்திற்குள் நடத்தப்படும் மக்கள் இயக்கங் களின் தாக்கம் என்ன?

இவற்றை விவாதிப்போர், இரு முகாம்களாக பிரிந்து விடுகின்றனர். ‘தேச எல்லைக்குட்பட்ட இயக்கங்கள் காலாவதியாகிவிட்டன. இனி சர்வதேச மட்டத்திலான இயக்கங்களே தேவை’ என்று கூறி, அதற்கு சான்றாக, சியாட்டில் போன்ற இடங்களில் நடைபெற்ற உலகமயமாக்கல் எதிர்ப்பு இயக்கங்களை பிரித்துக்காட்டு கின்றனர். மற்றொரு பிரிவினர், சர்வதேச அளவிலான முயற்சிகளை அலட்சியப்படுத்திவிட்டு, தேச அளவிலான இயக்கங்களுக்கே முன்னுரிமை என கருதுகின்றனர்.

நூலாசிரியர் இப்பிரச்சனையில் பொருத்தமான ஒரு முடிவுக்கு வருகின்றார். தேசிய அரசுகளின் முக்கியத்துவமும் அவற்றின் அதிகாரச் செல்வாக்கும் நீடிக்கின்றன. அதே நேரத்தில் இன்றைய உலகச்சூழலில் அவை அதிகாரத்தைப் பிரயோகிப்பதில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.

ஏழு நாடுகள் உள்ளடங்கிய குழு புதிய தாராளமயத்தை உலகம் முழுவதும் திணிப்பதில் அதிகாரமட்டத்திலுள்ள அவர்களது செல்வாக்கு வெளிப்படுகிறது. இதையட்டி பல ஏழை நாடுகள் இதனை எதிர்க்க முடியாமல் பலவீனமடைந்துள்ளதைக் காண முடிகிறது. அதே நேரத்தில் தேசந்தழுவிய மக்கள் போராட்டமும், அத்துடன் இணைந்த சர்வதேச அளவிலான போராட்டங்களும் இந்த ஏகாதிபத்திய உலகமயமாக்கலை தடுத்து நிறுத்த முனைகின்றன. எனவே, தேசமா? சர்வதேசமா? என்பதற்கு பதில் இரண்டு தளத்தில் இணைந்து நடக்கும் போராட்டங்களே இன்றைய காலத்தின் தேவை. நூல் முழுவதும் இந்த அμகுமுறை யோடு பிரச்சனைகளை அலசியுள்ளார் ஆசிரியர்.

தேசம், சர்வதேசம் என்பது மட்டுமல்லாது, இவற்றோடு இணைய வேண்டிய மற்றொரு முக்கியமான தளம் ஒன்று உள்ளது. அதுதான், உள்ளூர் மட்டம் சார்ந்து மக்களைத் திரட்டும் முயற்சிகள். நூலில் இத்தகு முயற்சிகள் வெகுவாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசப்படுகின்றன.

எடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு சமூகக்குழுவும் தங்களது பிரச்சனைக்களுக்காகப் போராடுகின்றனர். ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் அரசின் மீதான அதிருப்திகள் எழுகின்றன. குடியிருப்பு, தொழிற்சாலை, கல்விக்கூடங்கள் என அவரவர் சார்ந்த தளங்களில் வாழ்வாதார உரிமைகளுக் கான போராட்டங்கள் எழுகின்றன. ஒரு புரட்சிகர கட்சியின் கிளை அமைப்பு இத்தகு பல்வேறு குழுக்களை ஒருங்கிணைக்கும் சங்கமம் ஆக செயல்பட வேண்டும். இந்த கருத்தாக்கம் இலத்தீன் அமெரிக்கா மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதுமுள்ள இடதுசாரிகளுக்கும் பொருந்தும். போராடுகிற சமூக குழுக்களிடம் மார்க்சிய தத்துவக் கல்வி அளிக்கும் வாய்ப்புக்களை பயன்படுத்துவது அவசியம் என ஆசிரியர் வலியுறுத்துகிறார். அன்றாட உரையாடல்களும், ஜனநாயக உணர்வோடு அமையும் விவாதங்களும் தேவை என ஆசிரியர் கூறுகிறார்.

தகுந்த வாய்ப்பு கிட்டும் போது உள்ளாட்சி மன்றங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வாய்ப்பையும் பயன்படுத்த வேண்டும் பல நாடுகளின் உள்ளாட்சி அரசுகளின் அனுபவங்களை விளக்கி, இந்த முயற்சியில் விளையும் தவறுகளையும் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இந்தியாவிலும் இடதுசாரி கட்சிகள் உள்ளாட்சி மன்றங்களில் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், ஆசிரியரின் கருத்துக்கள் ஆழமாக உள்வாங்க வேண்டியன. உள்ளாட்சி மன்றச் செயல்பாட்டின் மூலம் மக்களை இடதுசாரி அரசியல் சிந்தனைக்கு பககுவப்படுத்தும் கலையில் தேர்ச்சி பெற வேண்டியுள்ளது. இதையட்டிய சிந்தனையைத் தூண்ட இந்நூல் பயன்படும்.

தேர்தல்களும் இடதுசாரி மேலாண்மையும் :

இதே போன்றே, தேர்தல்களில் இடதுசாரிகள் பங்கேற்கும் நடைமுறை பற்றியும் ஆசிரியர் அலசுகிறார். தேர்தல் பிரச்சாரமும் தேர்தல் செயல்பாடுகளும் ‘‘அடிப்படையில் (மக்களுக்கு) கற்பிக்கும், அறிவூட்டும் கண்ணோட்டத்துடன்’’ செயல்பட வேண்டு மென்பதையும், ‘‘மக்களின் உணர்வையும் மக்கள் இயக்கத்தையும் பலப்படுத்துவதற்கு’’ தேர்தல் பணிகளை பயன்படுத்தவும் வலியுறுத்துகிறார். இவ்வாறு செய்தால், ‘‘தேர்தல் முடிவுகள் திருப்தி அளிக்காது போனாலும், பிரச்சாரத்திற்கு செலவழிக்கப்பட்ட நேரமும், முயற்சியும் வீணாகிப்போகாது’’ என்கிறார் அவர்.

பெரும்பான்மையான மக்கள் முதலாளித்துவக் கட்சிகளின் செலவாக்கில் உள்ளபோது, அவர்களை வர்க்க உணர்வு பெற்றவர்களாக முற்போக்கு சிந்தனைக்குக் கொண்டு வருவது எப்படி? அவர்கள் இருக்கும் அமைப்புக்களோடு இடதுசாரி அமைப்புகள் எப்படி உறவு கொள்ள வேண்டும்? இது போன்ற பிரச்சனைகள் இலததீன் அமெரிக்காவில் மட்டுமல்லாது, இந்தியாவிலும் இடதுசாரிகள் எதிர் கொள்ளும் முக்கியப் பிரச்சனைகள்.

கருத்தியல் தளத்தில் மேலாண்மை பெற இடதுசாரிகள் முயற்சிக்க வேண்டும் என்பதையும், கருத்தியல் தளம் அல்லாத வழிகளில் மேலாதிக்கம் செலுத்த விழையும்போது ஏற்படும் மோசமான விளைவுகளையும் அவர் விளக்குகிறார். இதர கட்சிகள், அமைப்புக்களோடு பிரச்சனைகள் அடிப்படையில் கூட்டு சேரும்போது, தங்களது சித்தாந்தங்களை இதர புதிய மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் வாய்ப்புக்கள் அறியப்பட்டு, அவற்றை இடதுசாரிகள் பயன்படுத்த வேண்டும்.

சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து இடதுசாரிகளின் அμகுமுறை எப்படி இருக்க வேண்டுமென்று ஆசிரியர் மார்த்தா விளக்குகிறரர். ‘சீர்திருத்தத்தை புறக்கணிக்கக் கூடாது; அதே நேரத்தில் புரட்சியையும் புறக்கணிக்கக்கூடாது’ என்ற ரோசா லக்சம்பர்க் சிந்தனை சார்ந்து மார்த்தாவின் விளக்கம் சரியாகவே அமைந்துள்ளது.

ஆனால், சீர்திருத்தம் பேசியவர்கள் முதலாளித்துவத்திடம் சரணாகதி அடைவது, இடதுசாரிகள் கோரிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் ஆளும் முதலாளித்துவ வர்க்கங்கள் தங்களது செல்வாக்கை தக்க வைத்துக்கொள்ள உதவுகிற நிகழ்வுகளாக மாறுவது போன்றவை பற்றி ஆழமாக விவாதிக்கப் படவில்லை.

இவை கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்ததால் ‘சோசலிசம்’ என்ற கருத்தையே தவிர்த்து, ‘‘கம்யூனிசம்’’ ‘‘கம்யூனிஸ்ட் நோக்கு’’ (நீஷீனீனீuஸீவீst லீஹ்ஜீஷீtலீமீsவீs) என்ற கருத்தாக்கப் பதங்களை ஆலென் பதேயூ, ஸ்லாவாஜ் சிசேக் போன்ற மார்க்சிய சிந்தனையாளர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். சிசேக், ஒருபடி மேலேசென்று, இவ்வளவு நெருக்கடிக்குப் பிறகும் முதலாளித்துவத்தை பாதுகாப்பது சோசலிசம்தான் என்று வாதிடுகிறார். எனவே, ‘சீர்திருத்தம்’ ‘மக்கள் நல அரசு’ ‘நலத்திட்டங்கள்’ என்பவை குறித்த அμகுமுறையில் எச்சரிக்கை தேவைப்படுகிறது.

ஆசிரியர் மார்த்தா கையாளும் சில பிரச்சனைகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஆனால், நூலில் அவர் விளக்கும் கருத்துக்கள் விரிந்த பரப்பு கொண்டவை. இவற்றை வாசிப்பது அவசியம். அத்துடன், விவாதிப்பதும் அவசியமே. ஆனால் இத்துடன் நின்றுவிட்டால், எவ்வித பலனும் ஏற்படாது. நடைமுறையில் இவற்றை உரசிப்பார்க்க வேண்டும். மக்களைத் திரட்டும் பணியே, சிறந்த ஆசான்.

இடதுசாரிகளுக்குள் கருத்துப் பரிமாற்றம் நிகழ்வது, புதிய பார்வைகளுக்கும் புதிய நடைமுறைகளுக்கும் வழிவகுக்கும். ஆனால் அது மார்க்சியமும், லெனினியமும் வரையறுத்த தடத்தில் இருந்தால்தான், பலன் கிட்டும். அத்தகு கருத்துப் பரிமாற்றம் நிகழ்த்திட வழிகாட்டும் சிறந்த கையேடு இது. இந்தக் கருத்துப்பரிமாற்றத்திற்கான வரையறை, முக்கிய கருப்பொருள்கள் அனைத்தும் கொண்டதாக இந்நூல் விளங்குகிறது.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆங்கிலத்தில் இந்நூலைப் படித்த போது, புதிய சிந்தனையை உள்வாங்கிய மலர்ச்சி ஏற்பட்டது. அதே வகையான உணர்வு, அசோகன் முத்துசாமியின் மொழிபெயர்ப்பை வாசிக்கும்போதும் ஏற்படுகிறது. அனைத்து இடதுசாரி போராளிகளும் தங்களது பாதையை செப்பனிட இந்நூல் துணைபுரியும்

இடதுசாரிகளும் புதிய உலகமும்

மார்த்தா ஹர்னேக்கர்

தமிழில்: அசோகன் முத்துசாமி

பக்:200 | ரூ.110

0 comments:

Post a Comment

Labels

Coca Cola (1) Peak Oil (1) Permaculture (1) Power of Community (1) Renewable energy (1) Solar energy (1) SOPA (1) sustainable agriculture (1) அ.குமரேசன் (6) அங்காடிதெரு (1) அணு ஆற்றல் (2) அணுமின் (1) அண்ணா (4) அண்ணா நூலகம் (1) அதிர்ச்சி (1) அத்வானி (2) அந்நிய முதலீடு (2) அபிநயா (1) அப்துல் கலாம் (1) அப்பணசாமி (2) அமெரிக்கா (20) அம்பானி (1) அம்பேத்கர் (9) அரசியல் (177) அரசியல்.நிகழ்வுகள் (6) அரசு (14) அரசு மருத்துவமனை (1) அரசு விடுதி மாணவர்கள் (1) அரவான் (1) அருந்ததியர் (1) அர்ஜெண்டினா (1) அலசல் (1) அவலம் (19) அழகு (1) அறிமுகம் (1) அனுபவம் (28) அன்னா ஹசாரே (1) அஜயன் பாலா (1) ஆ.ராசா (1) ஆணையம் (2) ஆதவன் தீட்சண்யா (3) ஆப்கானிஸ்தான் (1) ஆப்பிரிக்கா (2) ஆர்.மீனா (1) ஆர்எஸ்எஸ் (2) ஆவணப்படம் (3) ஆனந்தன் (2) இ.எம்.ஜோசப் (1) இ.பா.சிந்தன் (22) இட ஓதுக்கீடு (3) இடஒதுக்கீடு (1) இடதுசாரிகள் (4) இணையம் (2) இதழ்கள் (6) இந்தியா (69) இந்துத்துவா (8) இந்துஜா (1) இமு (2) இமு டிச11 (5) இமு நவமபர் 2011 (6) இயக்கம் (7) இயக்குனர் ஷங்கர் (1) இரா.சிந்தன் (5) இரா.செழியன் (2) இரா.நடராஜன் (3) இராம.கோபாலன் (1) இல.சண்முகசுந்தரம் (2) இலக்கியம் (38) இலங்கை (6) இலங்கைத் தமிழர் (4) இலவசக் கல்வி (1) இலவசங்கள் (1) இளவரசன் கொலை (1) இளைஞர் முழக்கம் (11) இஷ்ரத் (2) இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிப்பு (1) இஸ்லாம் (3) ஈராக் (1) ஈரான் (2) உ.வாசுகி (1) உச்ச நீதிமன்றம் (1) உணவு நெருக்கடி (2) உதயசங்கர் (1) உத்தப்புரம் (1) உயர்கல்வி (2) உரையாடல்கள் (2) உலக சினிமா (4) உலகமயம் (5) உலகம் (46) உளவியல் (1) உள்ளாட்சி (1) உள்ளாட்சித் தேர்தல் (1) ஊடகங்கள் (14) ஊடகம் (8) ஊழல் (30) எடியூரப்பா (1) எம்.எப்.ஹூசேன் (1) எம்.சிவக்குமார் (2) எரிசக்தி (1) எல்.கே.ஜி (1) என்.ஜி.ஓ (1) என்கவுண்டர் (1) எஸ். பாலா (1) எஸ்.கண்ணன் (1) எஸ்.கருணா (3) எஸ்.பி.ராஜேந்திரன் (3) எஸ்.வி.வேணுகோபாலன் (2) ஏகாதிபத்தியம் (13) ஏமன் (1) ஒபாமா (4) ஓம்பிரகாஷ் வால்மீகி (1) ஓளிப்பதிவு (1) ஃபாக்ஸ்கான் (1) கச்சத் தீவு (1) கட்டுரை (51) கட்டுரைகள் (2) கணிணி (2) கணினி தொழில் நுட்பம் (1) கமல்ஹாசன் (1) கம்யூனிசம் (12) கருணாநிதி (11) கருத்து சுதந்திரம் (1) கருத்துரிமை (3) கலைஞர் (6) கல்வி (14) கவிதை (21) கவிதைகள் (1) கறுப்புப்பணம் (3) கனிமொழி (2) காங்கிரஸ் (10) காதல் (2) கால்பந்து (1) காவல்துறை (4) காஷ்மீர் (1) கி.பார்த்திபராஜா (1) கிங்பிஷர் (1) கியூபா (4) கிரீஸ் (1) குடும்பம் (1) குட்டி ரேவதி (1) குப்பன் சுப்பன் (1) குலாத்தி (1) குழந்தைகள் (9) குழந்தைகள் கடத்தல் (1) குஜராத் கலவரம் (1) குஜராத் படுகொலைகள் (1) கூகிள் அந்தரங்கம் (1) கூடங்குளம் (2) கே.சாமுவேல்ராஜ் (1) கே.பாலமுருகன் (1) கேள்விகள் (1) கைப்பற்றுவோம் போராட்டம் (1) கோவில் (1) ச.தமிழ்ச்செல்வன் (1) ச.மாடசாமி (1) சக்திஜோதி (1) சங்கமம் (1) சசிகலா (1) சச்சின் (1) சட்டசபை (2) சட்டம் (4) சத்யஜித் ரே (1) சந்திரகாந்தன் (1) சமச்சீர் கல்வி (4) சமவூதியம் (1) சமூக நீதி (2) சமூக வலைத்தளம் (1) சமூகப் பாதுகாப்பு (2) சமூகம் (177) சம்பு (1) சரத் பவார் (1) சர்வதேச பெண்கள் தினம் (1) சல்மான் ருஷ்டி (1) சா.கந்தசாமி (2) சா.செயக்குமார் (1) சாகித்திய அகாதமி விருது (1) சாக்லேட் (1) சாதீயம் (4) சாரா விஜி (2) சாலிம் அலி (1) சி.பி.எம் (9) சிக்கிம் (1) சிந்தனை (5) சிபி (1) சிராஜுதீன் (1) சில்லரை வர்த்தகம் (4) சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் (1) சிறுகதை (12) சினிமா (52) சினிமா செய்திகள் (4) சினிமாச் செய்திகள் (4) சீத்தாராம் யெச்சூரி (2) சு.பொ.அகத்தியலிங்கம் (2) சு.வெங்கடேசன் (1) சுகாதாரம் (1) சுதிர் ரா (1) சுயமரியாதைத் திருமணம் (1) சுவாரசியம் (1) சுற்றுப்புறச் சூழல் (3) சூர்யா (1) செம்மலர் (4) செம்மலர் அக் 2011 (4) செய்திகள் (112) சென்னை (1) சோவியத் (1) சோஷலிசம் (1) டெல்லி (2) டேம் 999 (1) த.தமிழரசி (1) தகவல் உரிமை (1) தகவல் திருட்டு (2) தண்ணீர் (3) தமிழக மீனவர்கள் (1) தமிழகம் (66) தமிழர் (1) தமிழ்ச் சினிமா (1) தமிழ்நதி (1) தமுஎகச (4) தலித் (21) தற்கொலை (1) தனியார்மயம் (4) தனுஷ் (1) தி.க (2) திமுக (1) திரிணாமுல் (1) திருப்பூர் (2) திருமணம் (2) திரைக்குப் பின்னால் (2) திரைத்துறை (1) திரைப்பட விழா (1) திரைப்படம் (4) தினகரன் (1) தினமணி (3) தீக்கதிர் (9) தீண்டாமை (22) தீண்டாமையின் அடையாளங்கள் (1) தீபாவளி (1) தேசியச் செய்திகள் (4) தேர்தல் (4) தொண்டு நிறுவனங்கள் (1) தொலைக்காட்சி (2) தொழிலாளர் (6) ந.பெரியசாமி (1) நகர்ப்புற விவசாயம் (1) நகைச்சுவை (1) நக்கீரன் (1) நதிம் சயித் (1) நந்தலாலா (1) நந்தன் (1) நரேந்திர மோடி (6) நலத்திட்டங்கள் (2) நவம்பர் புரட்சி (1) நாடகம் (1) நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 2014 (2) நாணய மதிப்பு (1) நாறும்பூநாதன் (1) நிகழ்வுகள் (154) நிலப்பிரபுத்துவம் (1) நிலமோசடி (1) நீதித்துறை (2) நீலவேந்தன் (2) நுகர்வுக் கலாச்சாரம் (2) நூல் அறிமுகம் (12) நூல் வெளியீடுகள் (1) நெல்சன் மண்டேலா (1) நேட்டோ (2) நையாண்டி (26) நையாண்டி் (14) ப.சிதம்பரம் (3) பசுபதி (1) படுகொலை (3) படைப்புகள் (2) பட்ஜெட் (1) பணவீக்கம் (2) பதிவர் வட்டம் (3) பதிவர்வட்டம் (1) பதிவுலகம் (1) பரிந்துரைகள் (5) பழங்குடி (1) பள்ளிக்கூடம் (1) பறவைகள் (1) பன்னாட்டுக் கம்பெனிகள் (3) பா.ஜ.க (3) பாகிஸ்தான் (2) பாடல் (5) பாதல் சர்க்கார் (1) பாதுகாப்பு (1) பாரதி (2) பாலபாரதி (1) பாலஸ்தீனம் (1) பாலியல் வன்முறை (6) பாலு மகேந்திரா (1) பால் சமத்துவம் (1) பாஜக (1) பி.சுகந்தி (1) பி.ராமமூர்த்தி (1) பிடல் காஸ்ட்ரோ (3) பிரணாப் முகர்ஜி (1) பிரபாத் பட்நாயக் (3) பிரளயன் (2) பிரிட்டன் (1) பிர்தவ்ஸ் ராஜகுமாரன் (1) பிளின் (1) பு.பெ.நவமபர் 2011 (1) புகைப்படங்கள் (1) புதிய பரிதி (2) புது விசை (12) புதுமை (1) புத்தக அறிமுகம் (2) புத்தகக் கண்காட்சிகள் (2) புத்தகம் (18) புத்தகம் பேசுது (17) புத்தகம் பேசுது நவம்பர் 2011 (8) புத்தகாலயம் (2) புத்தாண்டு (1) புபே (2) புபே டிச11 (8) புரட்சி (2) புவி (1) புவி டிச11 (5) புவி நவ 2011 (7) புனைவு (1) புஷ் (1) பெட்ரோல் (7) பெண் (11) பெண் விடுதலை (1) பெண்குழந்தை (1) பெண்ணியம் (9) பெண்ணெழுத்து (1) பெரியார் (2) பெருமுதலாளிகள் (7) பேட்டி (2) பேரா.சிவசுப்பிரமணியன் (2) பேஸ்புக் (1) பொருளாதார நெருக்கடி (2) பொருளாதாரம் (24) போக்குவரத்து (1) போராட்டம் (15) போலீஸ் தாக்குதல் (3) ப்ரிசம் (4) ப்ரிசம் - தகவல் திருட்டு (7) ப்ரியா தம்பி (1) மக்களுக்கான மருத்துவம் (1) மக்கள் நலப்பணியாளர்கள் (2) மக்கானா (1) மத அடிப்படை வாதம் (1) மதவெறி (3) மதுசூதனன் (1) மம்தா (3) மம்முட்டி (1) மரபணு (1) மலாலாய் சோயா (1) மவோயிஸ்டுகள் (1) மன்மதன் அம்பு (1) மன்மோகன்சிங் (10) மா ற்று (1) மாட்டுக்கறி (1) மாதர் சங்கம் (1) மாதவராஜ் (2) மாவோ (1) மாற்ற (1) மாற்று (223) மின்கட்டணம் (1) மின்சாரம் (1) மீள்பார்வை (2) முதலாளி (1) முதலாளித்துவம் (11) முத்தமாக மாறேன் (1) முத்துக்கண்ணன் (1) முல்லைப் பெரியாறு (7) முறைகேடுகள் (5) மெகாசீரியல் (1) மே.வங்க அரசு (1) மே.வங்கம் (1) மேதினம் (1) மேற்கு வங்கம் (1) மொக்கை (1) மொழி (2) மொழிபெயர்ப்பு (1) மோசடி (1) மோடி (3) மோனிகா (1) யுத்தம் (2) ரத யாத்திரை (1) ரமேஷ் பாபு (2) ராகுல் காந்தி (2) ராடியா (2) ராஜ பக்‌ஷே (1) ரிலையன்ஸ் (1) ருமேனியா (1) லட்சுமணப்பெருமாள் (2) லெனின் (2) லோக்பால் (5) வசந்த பாலன் (1) வண்ணக்கதிர் (1) வரலாறு (19) வலைப்பூக்கள் (1) வழக்கு விசாரணை (1) வாசிப்பு (5) வாச்சாத்தி (1) வால் ஸ்டிரிட் (3) வால்மார்ட் (1) வால்ஸ்டிரிட் போராட்டம் (2) வாழ்க்கை (4) வானியல் (2) விக்கிபீடியா (1) விக்கிலீகஸ் (1) விக்கிலீக்ஸ் (7) விஞ்ஞானம் (2) விமர்சனம் (10) விலையேற்றம் (2) விலைவாசி (11) விலைவாசி உயர்வு (2) விவாதங்கள் (1) விவாதம் (9) விளம்பரம் (1) விளையாட்டு (4) வினவு (1) விஜய் (2) விஜய் மல்லையா (1) வீட்டுவசதி வாரியம் (1) வீரமணி (2) வெண்மணி (2) வெள்ளம் (2) வெனிசுவெல்லா (1) வேலையின்மை (2) வோடாபோன் (1) ஜப்பான் நெருக்கடி (2) ஜாக்கிசான் (1) ஜாதி (1) ஜாபர் பனாகி (1) ஜூலியன் அசாங்க (1) ஜெயலலிதா (9) ஜோதிடம் (1) ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் (1) ஸ்பீல்பர்க் (2) ஸ்பெக்ட்ரம் (6)