Saturday, June 29, 2013

அவ்வையார் காதல் ... - புதிய பரிதி

காதல், என்றைக்கும் இளமை ததும்பும் உணர்வுதான். தமிழர் பண்பாட்டுக்கும், காதலுக்கும் உள்ள தொடர்யை உணர்த்தும் இலக்கியங்கள் தமிழில் ஏராளம். சமூக, அரசியல் நிலைகளுக்கு தக்க சாதிய நச்சுப் புகுத்தப்பட்ட இலக்கியங்கள் குறித்தும் நாம் முன் ஒரு கட்டுரையில் விவாதித்தோம். (சமகால அரசியலை முன்வைத்த மீள்பார்வை)

நாட்டுப்புற வழக்கில் குறுதொகைப் பாடல்களை பெயற்கும் முயற்சியை ‘புதிய பரிதி’ செய்துள்ளார். தமிழின் இலக்கியங்கள் மீது ஒரு ஈர்ப்பை உண்டாக்க இந்த பாடல்களின் மேலோட்டமான அர்த்தங்களையாவது புரியவைக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் செய்த முயற்சி இது. சுருக்கமாகச் சொல்லப் போனால் பஞ்சவர்ணக்கிளியை ப்ளாக் அன்ட் ஒயிட் படத்தில் பார்ப்பது போன்றது, கவிதைகளை ரசித்து, குறுந்தொகை வாசிப்பில் ஈடுபட முயற்சிக்கவும்.

                                                   

1) குறுந்தொகை 28, ஔவையார், பாலை திணை, தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

மூட்டுவேன் கொல் தாக்குவேன் கொல்
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு
ஆஅ ஒல்லெனக் கூவுவேன் கொல்
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என்
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே.


என் பாடல்

எத்துவனா குத்துவனா -இல்ல
காச்சு மூச்சுனு கத்துவனா
என்ன செய்ய தெரியலையே - அவன்
 என்ன விட்டுப் போனபின்னே
 ஏம் மனக்காச்சல் புரியாம
இந்தக் காத்து அது பாட்டுக்கு அடிக்கிது
இந்த ஊரும் அது பாட்டுக்கு ஒறங்குது..


2) குறுந்தொகை 43, ஔவையார், பாலை திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

செல்வார் அல்ல என்று யான் இகழ்ந்தனனே
ஒல் வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல்
நல்ல அராக் கதுவியாங்கு என்
அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்குறுமே.

என் பாடல்:

விட்டுப் போவான்னு நான் நினைக்க இல்ல
விட்டிடுவேன்னு அவனும் நினைக்க இல்ல
எங்க ஆசைக ரெண்டும் முட்டிக்கிற
பாம்பு கடிச்சது போல
 பதறுதே பாவி நெஞ்சு.3) குறுந்தொகை 41, அணிலாடு முன்றிலார், பாலை திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

காதலர் உழையர்  ஆகப் பெரிது உவந்து
சாறு கொள் ஊரில் புகல்வேன் மன்ற
அத்த நண்ணிய அம் குடிச் சீறூர்
மக்கள் போகிய அணில் ஆடு முன்றில்
புலம்பில் போலப் புல்லென்று
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே

என் பாடல்

மாமன் பக்கமா இருக்கையில
நான் திருவிழா ஊரா ஆனேனடி
மாமன் செத்த தள்ளி போனாக்கா
நான் ஒத்தவீட்டுத் திண்ணையா ஆகுறேன்டி
ஆளில்லாம அணில் அங்க ஆடுதடி

4) குறுந்தொகை 44, வெள்ளிவீதியார், பாலை திணை -  செவிலித் தாய் சொன்னது
காலே பரிதப் பினவே கண்ணே
நோக்கி நோக்கி வாள் இழந்தனவே
அகலிரு விசும்பின் மீனினும்
பலரே மன்றவிவ் வுலகத்துப் பிறரே.

என் பாடல்
ஒங்களத் தேடி
நடந்து நடந்து  காலு தேஞ்சு போச்சு
நீங்கயில்லாத மொகங்களாப்
பாத்துப் பாத்துக் கண்ணும் இருண்டு போச்சு
அம்மம்மா...ஆகாச வெள்ளிய விட
அதிக சனம் உள்ளதம்மா, இந்த பூமியில


5) குறுந்தொகை 75,  படுமரத்து மோசிகீரனார்,  மருதம் திணை – தலைவி பாணனிடம்  சொன்னது - ஊடலின் பொழுது பாணர்கள் தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே தூது செல்வார்கள்
நீ கண்டனையோ கண்டார்க் கேட்டனையோ
ஒன்று தெளிய  நசையினம் மொழிமோ
வெண்கோட்டு யானை சோணை படியும்
பொன்மலி பாடலி பெறீஇயர்
யார்வாய்க் கேட்டனை காதலர் வரவே.

என் பாடல்
நீயே பாத்தியா-இல்ல
பாத்தவுக சொல்லிக் கேட்டியா
வெள்ளானை விளையாடும்
வெள்ளியா ஆறோடும்
 ஊருனக்கு கெடைக்கும். யப்பா.... சொல்லு 
மச்சான் வாரகன்னு யார் சொல்லக் கேட்ட?


6) குறுந்தொகை 107, மதுரைக் கண்ணனார், மருதத் திணை – தலைவி சொன்னது 

குவி இணர்த் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன
தொகு செந் நெற்றிக் கணங் கொள் சேவல்
நள் இருள் யாமத்தில் எலி பார்க்கும்
பிள்ளை வெருகிற்கு அல்கு இரை ஆகிக்
கடு நவைப் படீஇயரோ நீயே நெடு நீர்
யாணர் ஊரன் தன்னொடு வதிந்த
ஏம இன் துயில் எடுப்பி யோயே.

என் பாடல்
மாடி வீட்டு மச்சான் கூட
மெய் மறந்து தூங்கயில
செவப்புக் கொண்டச் சேவலே
கூவி எழுப்பிவிட்டியே..
எலி திண்ணும் காட்டுப் பூன
எச்சில் ஒழுக ஒன்னத் திண்ண
நீயுந் துடிச்சு செத்தால் தான் என்ன!!

7) குறுந்தொகை 58, வெள்ளி வீதியார், குறிஞ்சி திணை – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது 

இடிக்கும் கேளிர் நுங்குறை ஆக
நிறுக்கல் ஆற்றினோ நன்று மற்றில்ல
ஞாயிறு காயும் வெவ்வறை மருங்கில்
கையில் ஊமன் கண்ணில் காக்கும்
வெண்ணெய் உணங்கல் போலப்
பரந்தன்று இந்நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே.என் பாடல்
காதலிக்க வேணாமுன்னு 
சொல்லும் கூட்டுக்காரா...
வெயிலில் உருகும்
வெண்ணையப் போயி- ஊம 
முடவன் தடுக்க முடியுமா?
 மேல ஏறும் இந்த நோய-என்னால
 ஒதறித் தள்ள முடியுமா?


8) குறுந்தொகை 130, வெள்ளி வீதியார்,  பாலை திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

நிலந்தொட்டுப் புகார் வானம் ஏறார்
விலங்கு இரு முந்நீர் காலில் செல்லார்
நாட்டின் நாட்டின் ஊரின் ஊரின்
குடிமுறை குடிமுறை தேரின்
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே.

என் பாடல்

மாமன் பூமிக்குள்ளயும் புகுந்திடல
வானத்தைத் தாண்டியும் குதிச்சிடல
கடலுக்குள்ள போயும் கலந்திடல
ஒவ்வொரு நாடா
ஒவ்வொரு வீடா
ஒவ்வொரு ஊரா
தேடிப் பார்த்தா அவன் கிட்டிடுவான்
ஆசையில என்னைக் கட்டிடுவான்.

9)குறுந்தொகை 138, கொல்லன் அழிசி,  மருதத் திணை – தோழி சொன்னது - தலைவன் கேட்குமாறு, தலைவி சொல்லுவதைப் போன்று, தோழி சொன்னது 
கொன்னூர் துஞ்சினும் யாந் துஞ்சலமே
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர்
மயிலடி இலைய மா குரல் நொச்சி
அணிமிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த
மணிமருள் பூவின் பாடு நனி கேட்டே.

என் பாடல்:

ஊர் முழுக்கத் தூங்கிருச்சு
ஒரு பொட்டுத் தூக்கமில்ல
எங்கூட்டுப் பக்கத்துல
எழுந்து நிக்கும் கரட்டினில
கொத்தான மரத்திலிருந்து
ஒத்தொத்த எலையா உதிருதுங்க
அதக் கேட்டு என் நெஞ்சும் அதிருதுங்க..

10) குறுந்தொகை 196, மிளைக் கந்தனார்,  மருதத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது (தலைவியும் தலைவனும் ஊடல் கொண்டப் பொழுது சொன்னது)

வேம்பின் பைங்காய் என் தோழி தரினே
தேம்பூங் கட்டி என்றனிர்!  இனியே
பாரி பறம்பில் பனிச்சுனைத் தெண்ணீர்
தைஇத் திங்கள் தண்ணிய தரினும்
வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர்
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே.

என் பாடல்:
அக்காளின் கைப்பட்ட 
வேப்பங்காய வெல்லக்கட்டினு
சப்புக்கொட்டின ஐய்யாரே..
சண்ட ஒன்னு போட்டுபிட்டு
பச்சத் தண்ணிக் கொடுத்தாக் கூட 
பொத்துப் போச்சு வாயின்னு
இத்த பேச்சு பேசுரீறே ஐய்யாரே..

- புதிய பரிதி

2 comments:

 1. whoa...nejama indha muyachi varaverkkathakkadhu...

  //தமிழின் இலக்கியங்கள் மீது ஒரு ஈர்ப்பை உண்டாக்க இந்த பாடல்களின் மேலோட்டமான அர்த்தங்களையாவது புரியவைக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் செய்த முயற்சி இது// this conversion act will definitely generate interest in the old tamil writings...trying to decode the kurundhogai paadagal now...parithi rocks...

  and

  //நீயே பாத்தியா-இல்ல
  பாத்தவுக சொல்லிக் கேட்டியா.
  வெள்ளானை விளையாடும்
  வெள்ளியா ஆறோடும்
  ஊருனக்கு கெடைக்கும். யப்பா.... சொல்லு
  மச்சான் வாரகன்னு யார் சொல்லக் கேட்ட?//.

  my fav...sweet n killing expectation!

  ReplyDelete
 2. அருமை குறுந்தொகை க்கு அர்த்தம?...இல்லை கவிதைக்கு குறுந்தொகையா? நல்ல முயற்ச்சி வாழ்த்துக்கள்

  ReplyDelete

Labels

Coca Cola (1) Peak Oil (1) Permaculture (1) Power of Community (1) Renewable energy (1) Solar energy (1) SOPA (1) sustainable agriculture (1) அ.குமரேசன் (6) அங்காடிதெரு (1) அணு ஆற்றல் (2) அணுமின் (1) அண்ணா (4) அண்ணா நூலகம் (1) அதிர்ச்சி (1) அத்வானி (2) அந்நிய முதலீடு (2) அபிநயா (1) அப்துல் கலாம் (1) அப்பணசாமி (2) அமெரிக்கா (20) அம்பானி (1) அம்பேத்கர் (9) அரசியல் (177) அரசியல்.நிகழ்வுகள் (6) அரசு (14) அரசு மருத்துவமனை (1) அரசு விடுதி மாணவர்கள் (1) அரவான் (1) அருந்ததியர் (1) அர்ஜெண்டினா (1) அலசல் (1) அவலம் (19) அழகு (1) அறிமுகம் (1) அனுபவம் (28) அன்னா ஹசாரே (1) அஜயன் பாலா (1) ஆ.ராசா (1) ஆணையம் (2) ஆதவன் தீட்சண்யா (3) ஆப்கானிஸ்தான் (1) ஆப்பிரிக்கா (2) ஆர்.மீனா (1) ஆர்எஸ்எஸ் (2) ஆவணப்படம் (3) ஆனந்தன் (2) இ.எம்.ஜோசப் (1) இ.பா.சிந்தன் (22) இட ஓதுக்கீடு (3) இடஒதுக்கீடு (1) இடதுசாரிகள் (4) இணையம் (2) இதழ்கள் (6) இந்தியா (69) இந்துத்துவா (8) இந்துஜா (1) இமு (2) இமு டிச11 (5) இமு நவமபர் 2011 (6) இயக்கம் (7) இயக்குனர் ஷங்கர் (1) இரா.சிந்தன் (5) இரா.செழியன் (2) இரா.நடராஜன் (3) இராம.கோபாலன் (1) இல.சண்முகசுந்தரம் (2) இலக்கியம் (38) இலங்கை (6) இலங்கைத் தமிழர் (4) இலவசக் கல்வி (1) இலவசங்கள் (1) இளவரசன் கொலை (1) இளைஞர் முழக்கம் (11) இஷ்ரத் (2) இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிப்பு (1) இஸ்லாம் (3) ஈராக் (1) ஈரான் (2) உ.வாசுகி (1) உச்ச நீதிமன்றம் (1) உணவு நெருக்கடி (2) உதயசங்கர் (1) உத்தப்புரம் (1) உயர்கல்வி (2) உரையாடல்கள் (2) உலக சினிமா (4) உலகமயம் (5) உலகம் (46) உளவியல் (1) உள்ளாட்சி (1) உள்ளாட்சித் தேர்தல் (1) ஊடகங்கள் (14) ஊடகம் (8) ஊழல் (30) எடியூரப்பா (1) எம்.எப்.ஹூசேன் (1) எம்.சிவக்குமார் (2) எரிசக்தி (1) எல்.கே.ஜி (1) என்.ஜி.ஓ (1) என்கவுண்டர் (1) எஸ். பாலா (1) எஸ்.கண்ணன் (1) எஸ்.கருணா (3) எஸ்.பி.ராஜேந்திரன் (3) எஸ்.வி.வேணுகோபாலன் (2) ஏகாதிபத்தியம் (13) ஏமன் (1) ஒபாமா (4) ஓம்பிரகாஷ் வால்மீகி (1) ஓளிப்பதிவு (1) ஃபாக்ஸ்கான் (1) கச்சத் தீவு (1) கட்டுரை (51) கட்டுரைகள் (2) கணிணி (2) கணினி தொழில் நுட்பம் (1) கமல்ஹாசன் (1) கம்யூனிசம் (12) கருணாநிதி (11) கருத்து சுதந்திரம் (1) கருத்துரிமை (3) கலைஞர் (6) கல்வி (14) கவிதை (21) கவிதைகள் (1) கறுப்புப்பணம் (3) கனிமொழி (2) காங்கிரஸ் (10) காதல் (2) கால்பந்து (1) காவல்துறை (4) காஷ்மீர் (1) கி.பார்த்திபராஜா (1) கிங்பிஷர் (1) கியூபா (4) கிரீஸ் (1) குடும்பம் (1) குட்டி ரேவதி (1) குப்பன் சுப்பன் (1) குலாத்தி (1) குழந்தைகள் (9) குழந்தைகள் கடத்தல் (1) குஜராத் கலவரம் (1) குஜராத் படுகொலைகள் (1) கூகிள் அந்தரங்கம் (1) கூடங்குளம் (2) கே.சாமுவேல்ராஜ் (1) கே.பாலமுருகன் (1) கேள்விகள் (1) கைப்பற்றுவோம் போராட்டம் (1) கோவில் (1) ச.தமிழ்ச்செல்வன் (1) ச.மாடசாமி (1) சக்திஜோதி (1) சங்கமம் (1) சசிகலா (1) சச்சின் (1) சட்டசபை (2) சட்டம் (4) சத்யஜித் ரே (1) சந்திரகாந்தன் (1) சமச்சீர் கல்வி (4) சமவூதியம் (1) சமூக நீதி (2) சமூக வலைத்தளம் (1) சமூகப் பாதுகாப்பு (2) சமூகம் (177) சம்பு (1) சரத் பவார் (1) சர்வதேச பெண்கள் தினம் (1) சல்மான் ருஷ்டி (1) சா.கந்தசாமி (2) சா.செயக்குமார் (1) சாகித்திய அகாதமி விருது (1) சாக்லேட் (1) சாதீயம் (4) சாரா விஜி (2) சாலிம் அலி (1) சி.பி.எம் (9) சிக்கிம் (1) சிந்தனை (5) சிபி (1) சிராஜுதீன் (1) சில்லரை வர்த்தகம் (4) சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் (1) சிறுகதை (12) சினிமா (52) சினிமா செய்திகள் (4) சினிமாச் செய்திகள் (4) சீத்தாராம் யெச்சூரி (2) சு.பொ.அகத்தியலிங்கம் (2) சு.வெங்கடேசன் (1) சுகாதாரம் (1) சுதிர் ரா (1) சுயமரியாதைத் திருமணம் (1) சுவாரசியம் (1) சுற்றுப்புறச் சூழல் (3) சூர்யா (1) செம்மலர் (4) செம்மலர் அக் 2011 (4) செய்திகள் (112) சென்னை (1) சோவியத் (1) சோஷலிசம் (1) டெல்லி (2) டேம் 999 (1) த.தமிழரசி (1) தகவல் உரிமை (1) தகவல் திருட்டு (2) தண்ணீர் (3) தமிழக மீனவர்கள் (1) தமிழகம் (66) தமிழர் (1) தமிழ்ச் சினிமா (1) தமிழ்நதி (1) தமுஎகச (4) தலித் (21) தற்கொலை (1) தனியார்மயம் (4) தனுஷ் (1) தி.க (2) திமுக (1) திரிணாமுல் (1) திருப்பூர் (2) திருமணம் (2) திரைக்குப் பின்னால் (2) திரைத்துறை (1) திரைப்பட விழா (1) திரைப்படம் (4) தினகரன் (1) தினமணி (3) தீக்கதிர் (9) தீண்டாமை (22) தீண்டாமையின் அடையாளங்கள் (1) தீபாவளி (1) தேசியச் செய்திகள் (4) தேர்தல் (4) தொண்டு நிறுவனங்கள் (1) தொலைக்காட்சி (2) தொழிலாளர் (6) ந.பெரியசாமி (1) நகர்ப்புற விவசாயம் (1) நகைச்சுவை (1) நக்கீரன் (1) நதிம் சயித் (1) நந்தலாலா (1) நந்தன் (1) நரேந்திர மோடி (6) நலத்திட்டங்கள் (2) நவம்பர் புரட்சி (1) நாடகம் (1) நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 2014 (2) நாணய மதிப்பு (1) நாறும்பூநாதன் (1) நிகழ்வுகள் (154) நிலப்பிரபுத்துவம் (1) நிலமோசடி (1) நீதித்துறை (2) நீலவேந்தன் (2) நுகர்வுக் கலாச்சாரம் (2) நூல் அறிமுகம் (12) நூல் வெளியீடுகள் (1) நெல்சன் மண்டேலா (1) நேட்டோ (2) நையாண்டி (26) நையாண்டி் (14) ப.சிதம்பரம் (3) பசுபதி (1) படுகொலை (3) படைப்புகள் (2) பட்ஜெட் (1) பணவீக்கம் (2) பதிவர் வட்டம் (3) பதிவர்வட்டம் (1) பதிவுலகம் (1) பரிந்துரைகள் (5) பழங்குடி (1) பள்ளிக்கூடம் (1) பறவைகள் (1) பன்னாட்டுக் கம்பெனிகள் (3) பா.ஜ.க (3) பாகிஸ்தான் (2) பாடல் (5) பாதல் சர்க்கார் (1) பாதுகாப்பு (1) பாரதி (2) பாலபாரதி (1) பாலஸ்தீனம் (1) பாலியல் வன்முறை (6) பாலு மகேந்திரா (1) பால் சமத்துவம் (1) பாஜக (1) பி.சுகந்தி (1) பி.ராமமூர்த்தி (1) பிடல் காஸ்ட்ரோ (3) பிரணாப் முகர்ஜி (1) பிரபாத் பட்நாயக் (3) பிரளயன் (2) பிரிட்டன் (1) பிர்தவ்ஸ் ராஜகுமாரன் (1) பிளின் (1) பு.பெ.நவமபர் 2011 (1) புகைப்படங்கள் (1) புதிய பரிதி (2) புது விசை (12) புதுமை (1) புத்தக அறிமுகம் (2) புத்தகக் கண்காட்சிகள் (2) புத்தகம் (18) புத்தகம் பேசுது (17) புத்தகம் பேசுது நவம்பர் 2011 (8) புத்தகாலயம் (2) புத்தாண்டு (1) புபே (2) புபே டிச11 (8) புரட்சி (2) புவி (1) புவி டிச11 (5) புவி நவ 2011 (7) புனைவு (1) புஷ் (1) பெட்ரோல் (7) பெண் (11) பெண் விடுதலை (1) பெண்குழந்தை (1) பெண்ணியம் (9) பெண்ணெழுத்து (1) பெரியார் (2) பெருமுதலாளிகள் (7) பேட்டி (2) பேரா.சிவசுப்பிரமணியன் (2) பேஸ்புக் (1) பொருளாதார நெருக்கடி (2) பொருளாதாரம் (24) போக்குவரத்து (1) போராட்டம் (15) போலீஸ் தாக்குதல் (3) ப்ரிசம் (4) ப்ரிசம் - தகவல் திருட்டு (7) ப்ரியா தம்பி (1) மக்களுக்கான மருத்துவம் (1) மக்கள் நலப்பணியாளர்கள் (2) மக்கானா (1) மத அடிப்படை வாதம் (1) மதவெறி (3) மதுசூதனன் (1) மம்தா (3) மம்முட்டி (1) மரபணு (1) மலாலாய் சோயா (1) மவோயிஸ்டுகள் (1) மன்மதன் அம்பு (1) மன்மோகன்சிங் (10) மா ற்று (1) மாட்டுக்கறி (1) மாதர் சங்கம் (1) மாதவராஜ் (2) மாவோ (1) மாற்ற (1) மாற்று (223) மின்கட்டணம் (1) மின்சாரம் (1) மீள்பார்வை (2) முதலாளி (1) முதலாளித்துவம் (11) முத்தமாக மாறேன் (1) முத்துக்கண்ணன் (1) முல்லைப் பெரியாறு (7) முறைகேடுகள் (5) மெகாசீரியல் (1) மே.வங்க அரசு (1) மே.வங்கம் (1) மேதினம் (1) மேற்கு வங்கம் (1) மொக்கை (1) மொழி (2) மொழிபெயர்ப்பு (1) மோசடி (1) மோடி (3) மோனிகா (1) யுத்தம் (2) ரத யாத்திரை (1) ரமேஷ் பாபு (2) ராகுல் காந்தி (2) ராடியா (2) ராஜ பக்‌ஷே (1) ரிலையன்ஸ் (1) ருமேனியா (1) லட்சுமணப்பெருமாள் (2) லெனின் (2) லோக்பால் (5) வசந்த பாலன் (1) வண்ணக்கதிர் (1) வரலாறு (19) வலைப்பூக்கள் (1) வழக்கு விசாரணை (1) வாசிப்பு (5) வாச்சாத்தி (1) வால் ஸ்டிரிட் (3) வால்மார்ட் (1) வால்ஸ்டிரிட் போராட்டம் (2) வாழ்க்கை (4) வானியல் (2) விக்கிபீடியா (1) விக்கிலீகஸ் (1) விக்கிலீக்ஸ் (7) விஞ்ஞானம் (2) விமர்சனம் (10) விலையேற்றம் (2) விலைவாசி (11) விலைவாசி உயர்வு (2) விவாதங்கள் (1) விவாதம் (9) விளம்பரம் (1) விளையாட்டு (4) வினவு (1) விஜய் (2) விஜய் மல்லையா (1) வீட்டுவசதி வாரியம் (1) வீரமணி (2) வெண்மணி (2) வெள்ளம் (2) வெனிசுவெல்லா (1) வேலையின்மை (2) வோடாபோன் (1) ஜப்பான் நெருக்கடி (2) ஜாக்கிசான் (1) ஜாதி (1) ஜாபர் பனாகி (1) ஜூலியன் அசாங்க (1) ஜெயலலிதா (9) ஜோதிடம் (1) ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் (1) ஸ்பீல்பர்க் (2) ஸ்பெக்ட்ரம் (6)